VI Transgraniczne Dni Dobrosąsiedztwa - Zdjęcia

Tegoroczne Dni Dobrosąsiedztwa na granicy Polsko - Ukraińskiej udokumentowaliśmy zdjęciami.